Pro Nigeria

Voor Pro-Nigeria hebben wij het totaalconcept verzorgd.

Hosting & Onderhoud, Huisstijl, Social Media, Website bouw

 WAT en HOE?

Pro Nigeria staat voor praktijkonderwijs in Nigeria. Het streven is zelfredzaamheid te realiseren in de afgelegen delen van Nigeria. Het moet is een project  van de John Calvin school en dit moet het ook blijven. Onze hulp is niet meer dan het coachen van de leraren naar een volgend niveau. De leraren worden zorgvuldig door de directeur geselecteerd. Zij kunnen deze praktijkkennis vervolgens aan de leerlingen.

Het is vooral in het begin nog even aftasten wat het huidige niveau is. Als dit duidelijk is kan hierop verder gebouwd worden.

Er zal zoveel als mogelijk gebruik worden gemaakt van lokale middelen. Hiermee wordt de lokale economie gestimuleerd maar is het ook mogelijk om het gereedschap te vervangen als het kapot is. Een accu schroefmachine zou erg mooi en handig zijn, maar dit is geen duurzame oplossing voor in Afrika.

Verder willen we ook zoveel als mogelijk aansluiten op de reeds aanwezige kennis in de omgeving. Zo is er in de buurt ook een praktijkschool voor doven. Hier kunnen ze al volop metselen en lassen. Wellicht kunnen beide partijen samen werken om zo samen te werken aan praktijk onderwijs in Nigeria.

  • Categories: Hosting & Onderhoud, Huisstijl, Social Media, Website bouw
X